Kascommissie

Kascommissie

De Kascommissie is aangesteld om de taken van de penningmeester te controleren en om advies te geven. Dit om fouten te voorkomen en om uiteindelijk een zo goed mogelijk financieel beleid te voeren. De Kascommissie bestaat uit twee voormalige penningmeesters van oude besturen, zodat ervaring gegarandeerd kan worden. De Kascommissie komt naar inzicht van de huidige penningmeester bijeen en controleert de penningmeester op de boekhouding. Dit gebeurt minimaal twee keer per jaar en kan naar inzicht van de penningmeester zo vaak als nodig wordt geacht. 

De Kascommissie 2021-2022 bestaat uit de volgende oud-penningmeesters: 

Jang Mi Mentink (Penningmeester bestuur 2019-2020)

Pepijne van Rooijen (Penningmeester bestuur 2020-2021)

Onze sponsoren