Privacy protocol

Privacy protocol

Bij inschrijving voor SV Contact worden leden geacht bepaalde persoonsgegevens door te geven. Met oog op de wet AVG die 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn wij als vereniging verplicht om onze leden inzage te geven in de gegevens die de vereniging van ze bewaart en wat daarmee gebeurt. Studievereniging Contact is een vereniging met als doel “het behartigen van de belangen van studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen en leden van de Studievereniging Contact in het bijzonder” (bron: statuten, artikel 4).

Als vereniging ontvangen wij bij inschrijving de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • Email-adres
 • Telefoonnummer
 • Noodnummer
 • Rekeningnummer

Deze gegevens worden uiteraard als vertrouwelijk beschouwd en niet gedeeld met derden.

De gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het kunnen identificeren van leden
 • Het kunnen incasseren van de jaarlijkse contributie
 • Het kunnen versturen van het vierjaarlijkse verenigingstijdschrift, verjaardagskaartjes en kerstkaartjes, maandelijkse nieuwsbrief en overige informatieve e-mails en het toebedelen van een account op de verenigingswebsite
 • Het op de hoogte brengen van activiteiten via mail of WhatsApp of in geval van nood

Als lid heeft u het recht om vergeten te worden en staat u ten alle tijden in uw recht om uw gegevens op te vragen. Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van uw lidmaatschap. Mocht u besluiten zich uit te schrijven dan kunt u ervoor kiezen om bepaalde gegevens achter te laten zodat u als alumnus nog bereikt kunt worden.

Op het moment dat u besluit dat u vergeten wilt worden of u niet meer opgenomen wilt worden in de mailing kunt u zich uitschrijven door middel van het invullen van het uitschrijfformulier op de website en door deze terug te sturen naar secretaris@svcontact.nl. Indien u dit doet na 1 oktober van het lopende collegejaar worden uw gegevens, op aanvraag, wel verwijderd maar bent u wel nog verplicht om te voldoen aan de jaarlijkse contributie waar u toestemming voor heeft gegeven ten tijde van uw inschrijving als lid.

Tijdens activiteiten worden foto’s gemaakt van deelnemers. Deze worden geplaatst op de website achter de login. U heeft dus een account nodig om toegang te verkrijgen tot deze foto’s. Mocht u het er niet mee eens zijn dat er foto’s van u gemaakt worden of staan er foto’s van u op de website tegen uw wil, dan bent u vrij om dit aan te geven en zal hier rekening mee gehouden worden of zullen de desbetreffende foto’s worden verwijderd.

Bij inschrijving voor een lidmaatschap bij SV Contact verklaart de inschrijver akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden en behandeling van gegevens.

Onze sponsoren