Adviesraad

Adviesraad


De Adviesraad is een adviserend orgaan dat bestaat uit oud-bestuursleden en het huidige bestuur adviezen geeft bij het maken van (grote) beslissingen. De Adviesraad zal regelmatig bijeen worden geroepen door de voorzitter van het bestuur om de actuele gang van zaken binnen de vereniging te bespreken. 

De Adviesraad 2021-2022 bestaat uit de volgende oud-bestuursleden: 

Lucy van Wijk (Voorzitter bestuur 2018-2019)

Agnes Jansen (Secretaris bestuur 2018-2019)

Jang Mi Mentink (Penningmeester bestuur 2019-2020)

Gracia Nolten (Voorzitter bestuur 2020-2021)

Luca Massaro (Commissaris Onderwijs bestuur 2020-2021

Onze sponsoren